Limba de instruire

La CHIPS, limba de instruire este engleza. Fiecare echipă didactică este fomată din profesori vorbitori nativi de engleză, română şi rusă, facilitând astfel tranziţia copiilor spre un mediu bazat pe limba engleză.

Mediul de învăţare

Mediul de învăţare de la CHIPS este conceput pentru a încuraja dezvoltarea socială, emoţională, fizică şi cognitivă a copiilor de vârstă fragedă. Este sigur, bogat senzorial, adecvat vârstei, stimulativ, bazat pe joc şi multilingv. CHIPS oferă spaţii interioare şi exterioare pentru a dezvolta prin joc abilităţile motorii, echilibrul, precum şi abilităţile lingvistice şi sociale. CHIPS crede în promovarea jocului cooperativ între copii şi susţine obiectivele curriculare ce ţin de matematică, ştiinţe, limbi şi gândire critică.
 
  

Echipa didactică CHIPS

Fiecare grup de vârstă este instruit de o echipă de cadre didactice, formată din învăţători calificaţi, cu experienţă de predare în Moldova şi în străinătate. CHIPS este diferit de alte grădiniţe prin accentul asupra dezvoltării cadrelor didactice. Investim constant în dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin intermediul programului International Baccalaureate.

Programul Ciclului Primar (PYP) IB

Programul Ciclului Primar al Bacalaureatului Internaţional

Programul Ciclului Primar (PYP) al BI este un program transdisciplinar menit să stimuleze dezvoltarea completă a copilului, fiind îndreptat spre nevoile sociale, fizice, emoţionale şi culturale, precum şi spre succesul academic.
PYP este suficient de flexibil pentru a satisface cerinţele din majoritatea curriculelor naţionale şi locale, oferind cea mai bună pregătire elevilor care se înscriu în Programul Ciclului Secundar al BI.

Programul ciclului primar al BI:
  • vizează bunăstarea academică, socială şi emoţională a elevilor;
  • încurajează elevii să devină independenţi şi să-şi asume responsabilitatea propriei învăţări;
  • susţine eforturile elevilor de a înţelege lumea şi de a se incadra confortabil în ea;
  • ajută elevii să-şi stabilească un set personal de valori, ca bază pe care se va dezvolta şi va evalua orientarea internaţional.

Despre Bacalaureatul Internaţional

Istoric şi context
Fondat în 1968, Bacalaureatul Internaţional (BI) activează în prezent cu 3.776 de şcoli din 147 de ţări, elaborând şi oferind programe riguroase de educaţie pentru aproape 1,2 milioane de elevi. Scopul BI constă în dezvoltarea tinerilor curioşi, informaţi şi atenţi, care contribuie la crearea unei lumi mai bune şi mai paşnice prin cunoaştere interculturală şi respect. BI este standardul internaţional de educaţie în întreaga lume.

Profilul elevului BI

Profilul elevului BI reprezintă nucleul BI şi ne uneşte pe toţi în jurul ideii de învăţare continuă. Acesta se aplică atât elevilor, cât şi profesorilor, părinţilor şi administratorilor, deoarece toţi ne aflăm într-o învăţare continuă.

Programul de educaţie preşcolară

Programul de educaţie preşcolară este aplicat prin unităţi conceptuale proiectate cu grijă, în cadrul unui program de cercetare. Conţinutul fiecărei unităţi este creat în jurul unor activităţi zilnice, care includ povestiri, muzică, cântece şi educaţie fizică. Toţi profesorii lucrează cu elevii prin intermediul unui program de cercetare, pentru a consolida înţelegerea conceptelor, competenţele şi cunoştinţele. Copiii îşi dezvoltă creativitatea, interesele, competenţele sociale şi abilităţile esenţiale de învăţare, care îi vor pregăti pentru intrarea cu succes la şcoală.

Se pune accent pe vorbirea în limba engleză, pe conceptele elementare de matematică şi pe competenţele de lectură necesare în toate clasele. Pentru copiii de 5-6 ani există 6 unităţi de cercetare, organizate în 6 teme transdisciplinare:
  1. CINE SUNTEM
  2. UNDE SUNTEM ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
  3. CUM NE EXPRIMĂM
  4. CUM FUNCŢIONEAZĂ LUMEA
  5. CUM NE ORAGNIZĂM
  6. ÎMPĂRŢIM PLANETA
Studenţii de 3-4 ani urmează 4 teme transdisciplinare.
© 2021, CHIPS Grădiniţa Internaţională