Prezentare generală

CHIPS - Where learning begins. In English

Vârsta:
 CHIPS acceptă copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 6 ani, care doresc să înveţe în limba engleză. 
Raportul elevi-profesor: Maxim 9:1.
Curriculum: CHIPS este în proces de aprobare pentru a deveni Şcoală Mondială a Bacalaureatului Internaţional (BI). Curriculumul nostru urmează Programul Ciclului Primar (Primary Years Programme, PYP) al BI.

Filozofie educaţională şi misiune

CHIPS promovează şi crede în învăţarea bazată pe cercetare şi educarea în spirit internaţional. În contextul unui mediu reflexiv şi stimulator, definit de jocuri structurate, muzică, artă şi mişcare, copiii îşi dezvoltă abilităţile lingvistice, sociale, emoţionale şi cognitive, care pun bazele succesului lor personal şi academic pe termen lung.

Principiile fundamentale CHIPS

Filozofia CHIPS privind educaţia timpurie a copiilor corespunde cu cea a Asociaţiei Naţionale pentru Educaţia Copiilor de Vârstă Timpurie din SUA. CHIPS pune accent pe dezvoltarea multilaterală a copilului, acordând atenţie nevoilor sociale, emoţionale, fizice şi intelectuale ale fiecărui copil. Programele de educaţie preşcolară sunt adecvate din punct de vedere al dezvoltării, fiind bazate pe înţelegerea modelelor generale de dezvoltare în copilărie şi pe dezvoltarea individuală a copiilor.

Principiile bunelor practici pentru educatorii preşcolari, conform Asociaţiei Naţionale pentru Educaţia Copiilor de Vârstă Timpurie din SUA, sunt:

 
1 Educatorii preşcolari şi întregul personal care interacţionează cu copiii de vârstă timpurie au pregătirea şi cunoştinţele corespunzătoare privind caracteristicile de dezvoltare ale grupei respective de vârstă.
2 Educatorii preşcolari recunosc faptul că joaca este activitatea de bază a copiilor de vârstă timpurie, prin care aceştia învaţă.
3 Educatorii preşcolari se bazează pe curiozitatea firească a copilului pentru a promova dorinţa de a învăţa.
4 Educatorii preşcolari asigură un mediu în care copiii învaţă prin explorare activă şi descoperire.
5 Educatorii preşcolari recunosc importanţa jocului în aer liber, asigurând timp şi mijloace adecvate pentru acesta.
6 Educatorii preşcolari elaborează programe care dezvoltă abilităţile motrice grosiere şi fine ale copiilor de vârstă timpurie.
7 Educatorii preşcolari implică părinţii ca parteneri în înţelegerea caracteristicilor şi nevoilor unice ale copiilor de vârstă timpurie.
8 Educatorii preşcolari utilizează instrumente de evaluare imparţială, bazate pe normele de dezvoltare, pentru a observa şi a interpreta comportamentul copiilor.
9 Educatorii preşcolari promovează echitatea şi dreptatea, creând o comunitate care încurajează respectul, înţelegerea şi aprecierea diferenţelor.

Implicarea părinţilor

Credem că părinţii sunt partenerii noştri în educaţie şi îi încurajăm să asiste la cursuri, să se implice în mod voluntar în activităţile CHIPS, să participe la evenimentele comunităţii şi să se alăture Grupului de părinţi. CHIPS comunică în mod constant cu părinţii prin intermediul site-ului, prin e-mail şi newslettere. 
La sfârşit de săptămână părinţii primesc un raport în care sunt afişate toate activităţile şi atunci părinţii pot să vadă dezvoltarea copilului treptat.
CHIPS invită părinţii să ia masa cu copiii în fiecare zi, astfel petrecând timpul cu copilul, dar şi gustând din meniul sănătos pe care îl oferă CHIPS.
 

Sănătate şi bunăstare

Sănătatea şi bunăstarea copiilor reprezintă o prioritate la CHIPS şi se reflectă în toate activităţile noastre. Elevii se simt bine, odihniţi si energizaţi, deoarece, pe lângă un mediu prietenos, li se oferă un prânz sănătos adaptat vârstei şi două gustări sănătoase pe zi, precum şi o perioadă de odihnă imediat înainte sau după masa de prânz. În plus, CHIPS are un pediatru la dispoziţie, care consultă copiii, dacă nu se simt bine, şi îi asistă în caz de urgenţă.